Tôi có thể cấp đặc quyền của quản trị viên cho người dùng khác trên gmail doanh nghiệp Creativevietnam không?

Đang định mua gói gmail tên miền creativevietnam, nhưng rất thắc mắc không biết có creativevietnam được toàn quyền quản trị và sử dụng tài khoản không ?


https://www.google.com/maps/place/B%C3%A1n+Gmail+T%C3%AAn+Mi%E1%BB%81n+CreativeVietnam/@21.0149444,105.8254782,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x482625846d008ed6!8m2!3d21.0149444!4d105.8276669?hl=vi
#emaildoanhnghiepgooglecreativevietnam #creativevientam #tenmien@creativevietnam @gmailtenmiencreativevietnam @gmaildoanhnghiepcreativevientam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *